Đăng ký thông tin hồ sơ xét tuyển
Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Thông tin người nhận giấy báo trúng tuyển
Thông tin đăng ký xét tuyển

Lưu ý: Vui lòng chọn Hình thức xét tuyển đăng ký
Hình thức xét tuyển Xét tuyển Điểm học bạ (Khuyến khích thí sinh xét học bạ)
Hình thức xét tuyển Xét tuyển điểm THPT
Hoàn tất đăng ký
Chọn mã khác